Home

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL
SIN-NL publiceert deze website in het algemeen belang

In september 2012 legden rechter-raadsheer Mr Henk Wammes (1954) en twee andere rechters-raadsheren van het Gerechtshof Arnhem-  Mr A.W. Steeg en Mr B.J. Lenselink, aan SIN-NL en aan Mr Sophie Hankes,- onrechtmatig- een dwangsom van 150.000 euro op bij handhaving van de website www.drkuks.com met feiten en documenten.

In 2016 bleek dat Mr Henk Wammes de directe buurman is van Prof. dr Rutger Jan van der Gaag, destijds voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
Prof dr Rutger Jan van der Gaag, trad op 1 maart 2016 zeer plotseling af, enkele weken na publicatie van een korte docu door SIN-NL.
Prof dr Rutger Jan van der Gaag KNMG voerde  in 2013 twee gesprekken met SIN-NL en liet weten dr Kuks juridisch gesteund te hebben.

De rechtsfeiten
Mr Henk Wammes (1954) is rechter- raadsheer van het Gerechtshof Arnhem sinds 2002. Vanaf 1996 was hij rechter bij de rechtbank Arnhem. Daarvoor was hij docent burgerlijk recht aan de Radboud universiteit van Nijmegen.
Mr Henk Wammes is tevens de directe buurman van Prof. Dr Rutger Jan van der Gaag te Arnhem.
Prof dr Rutger Jan van der Gaag is de directe buurman van Mr Henk Wammes te Arnhem.
Prof dr Rutger Jan van der Gaag, was in 2012 tot 1 maart 2016 voorzitter van de artsenorganisatie KNMG.
De artsenorganisatie KNMG steunde de  neuroloog van het UMCG in zijn juridische strijd over drkuks.com tegen Mr Sophie Hankes en de stichting SIN-NL.
Mw Mr Sophie Hankes is voorzitter van de stichting SIN-NL organisatie ter verbetering van patientveiligheid en de kwaliteit van zorg.
Mr Sophie Hankes werd aantoonbaar invalide door een ernstige medische fout door prominente Duitse neurochirurgen.
Stichting SIN-NL is eigenaar van de website www.drkuks.com stichting SIN-NL.
De website drkuks.com publiceert feiten en documenten.
Neuroloog K. (1955) UMCG ontkent de gevolgen van de ernstige medische fout en incasseert bovengenoemde dwangsom.
Het arrest van het Gerechtshof Arnhem is een aantoonbaar onrechtmatige uitspraak om diverse juridisch ernstige redenen oa in verband met de positie van Mr Henk Wammes.

  • Toont rechter Mr Henk Wammes rechter-raadsheer Hof Arnhem schijn van partijdigheid?
  • Schond rechter Mr Henk Wammes de Leidraad onpartijdigheid rechter
  • Schond rechter Mr Henk Wammes de Gedragscode Rechtspraak
  • Schond rechter Mr Henk Wammes art 6 Europees Verdrag Rechten van de Mens: het recht op een eerlijk proces
  • Blijft rechter Mr Henk Wammes rechter-raadsheer bij het Hof te Arnhem ?
  • Zijn er partijdige rechters in Nederland, zoja wie?
  • Worden falende rechters aangepakt?
  • Is Nederland een rechtsstaat?

Het antwoord op bovenstaande vragen kunt U vinden op deze website.

Kijk vooral ook op de Zwarte Lijst Rechters, waar inmiddels meer dan 90 namen op staan.
Prominenten van deze lijst zijn mw Mr R. Dudok van Heel, rechter rechtbank Amsterdam en uiteraard rechter H. Wammes, gerechtshof Arnhem.

In het Tijdschrift voor Gezondheidsrecht (TvGR) 2011 vindt U het artikel getiteld: Dwaling bij rechters en juristen inzake internetpublicaties van slachtoffers van medische fouten. Is correctie mogelijk? Lees en huiver!

12 juni 2015 – SIN-NL was kort aanwezig bij de Jaarvergadering van de Nederlandse Juristen Vereniging en deed aldaar een oproep aan het bestuur en de leden tot herziening van de rechterlijke dwaling inzake drkuks.com  en andere medisch-juridische rechterlijke dwalingen. In hetzelfde bericht leest U dat Prof Steven Bartels uit Nijmegen rechters in Nederland en van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens als corrupt betitelt! 
Lees verder.
20 april 2018 was SIN-NL kort aanwezig bij de Jaarvergadering van de Vereniging Gezondheidsrecht en deed aldaar dezelfde oproep, almede de oproep tot verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten. Er volgde twee keer uitbundig applaus.