Casus Mr. Henk Wammes

Deze website is eigendom van de stichting SIN-NL
SIN-NL publiceert deze website in het algemeen belang

Mr H. Wammes rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem.

Privé adres: Albert Cuypstraat 27, Arnhem.

Mr Henk Wammes is verantwoordelijk voor aantoonbaar  onrechtmatige rechterlijke uitspraak (2012) ten nadele van slachtoffer medische fout Mw Mr S R Hankes, voorzitter SIN-NL , oa door negeren van ingediende feiten en documenten in strijd met art 6 (eerlijk proces) Europees Verdrag voor Rechten van de Mens en de schijn van partijdigheid van Mr H. Wammes.

Via een anonieme tip kreeg SIN-NL de informatie dat Mr. H. Wammes de directe buurman is van Prof dr Rutger Jan van der Gaag, in 2012 voorzitter van artsenorganisatie KNMG. Dit betekent dat er zeer ernstige aanwijzingen zijn voor de schijn van partijdigheid en  belangenverstrengeling door Mr H. Wammes.

Van der Gaag had namelijk per aan SIN-NL laten weten  dat de KNMG  neuroloog K. steunde in zijn juridische procedures tegen Mr S. R. Hankes, voorzitter van SIN-NL.
 Het is zeer waarschijnlijk dat er sprake is geweest van onderling overleg tussen van der Gaag en Wammes, en een deal is gesloten. Dit blijkt bij bestudering van het arrest van het Hof van Arnhem, gewezen door Mr H. Wammes,  Mr B.J. Lenselink en  Mr. A.W. Steeg. 
Feiten en documenten ingebracht door de advocaat van Mr S. R.Hankes worden aantoonbaar genegeerd.

Het Hof van Arnhem negeert volstrekt onrechtmatig het feit dat de website drkuks.com eigendom is van de stichting SIN-NL en stelt Mr S R Hankes -volstrekt onrechtmatig- persoonlijk verantwoordelijk voor het betalen van een dwangsom van 150.000 euro bij handhaving van publicatie van de website. Los daarvan negeert het Hof van Arnhem de vrijheid van meningsuiting en de persvrijheid.

Na verificatie van de feiten over het buurmanschap heeft SIN-NL een mini-docu online geplaatst en binnen enkele weken na publicatie trad van der Gaag af als voorzitter van de KNMG per 1 maart 2016. 
Maar Mr H. Wammes bleef, en de neuroloog incasseert intussen de onrechtmatig opgelegde dwangsom .
Dus hoogste tijd om de schijn van partijdigheid van rechter Mr. H. Wammes aan de kaak te stellen.

Buurman van voorzitter Prof. Dr  Rutger Jan van der Gaag, tot 1 maart 2016 voorzitter artsenorganisatie KNMG: 
zie onderstaande mini docu over de Leugens van dr Kuks en corrupte rechters.

NB Prof dr Rutger Jan van der Gaag, voorzitter KNMG trad binnen enkele weken na publicatie van bovengenoemde mini-docu af per 1 maart 2016!
Wanneer treedt rechter-raadsheer Mr Henk Wammes Gerechtshof Arnhem af?