Exit Mr. Henk Wammes?

De zaak van rechter-raadsheer Gerechtshof Arnhem Mr Henk Wammes is feitelijk en juridisch bijzonder eenvoudig.
Henk Wammes heeft de schijn van partijdigheid opgeroepen door als rechter-raadsheer een uitermate onrechtmatig arrest te formuleren jegens de stichting SIN-NL en Mr Sophie Hankes, in 2012.
Bovendien is hij is de buurman van Prof dr Rutger Jan van der Gaag in 2012 voorzitter van artsenorganisatie KNMG. van der Gaag trad 1 maart 2016 plotseling af, enkele weken na publicatie van het feit dat beiden buurmannen zijn.
Het onrechtmatige arrest gaat aantoonbaar voorbij aan fundamentele rechtsbeginselen.
Mr Henk Wammes hoort per direct het voorbeeld van rechter Uniken Venema en prof dr Rutger Jan van der Gaag te volgen en af te treden als rechter-raadsheer.