Links

Lees ook:

Deel 3 : door drs. J. Poot (13/08/1924), oprichter Chipshol-groep (1986) en Eurowoningen (1960)

Bij elkaar vond Chipshol 10 advocaten van De Brauw tegenover zich, 2 (in feite 3) van de landsadvocaat. Als derde mr. Besselink die op 10 november 2011 van Chipshol verloren heeft in een onteigeningsprocedure, en tot slot eveneens 2 van Stibbe. Alle 3 machtige en grote kantoren. Ook daarom zo machtig omdat zij de plaatsvervangende rechters en raadsheren, zelfs leden van de Hoge Raad, leveren, een monopoliepositie, met verderfelijke ingebouwde corruptie. Bovendien blijkt dan dat deze grote kantoren en de rechterlijke macht samenspannen, twee handen op een buik zijn, elkaar hard nodig hebben. Daarover meer in deel 4.

Websites met informatie over medische fouten

Algemeen

Zwarte lijst

Gevaren van de anti-conceptie pil