Schijn van partijdigheid rechters

Lees: Gedragscode Rechtspraak 

Lees: Leidraad onpartijdigheid rechter

6 aug. 2002 bron: www.recht.nl

Rapport ‘Schijn van partijdigheid rechters’: wraking, verschoning & nevenfuncties
De laatste jaren wordt de onpartijdigheid van rechters als minder vanzelfsprekend ervaren. Zowel binnen als buiten de rechterlijke macht zijn discussies gaande over de onpartijdigheid en integriteit van rechters, nevenfuncties en het opstellen van een eventuele gedrags- of verschoningscode. De Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak (NVvR) heeft de casuistiek rond verschoningen, wrakingen en (schijn van) partijdigheid van de rechterlijke macht geinventariseerd en het Onderzoekscentrum van het Ministerie van Justitie (WODC) de opdracht gegeven onderzoek te doen naar de aard en omvang van (schijn van) partijdigheid en de mening van rechters, raios en procespartijen over het opstellen van een verschoningscode ter voorkoming van partijdigheid van rechters.
De conclusies van dat onderzoek zijn gebundeld in een rapport. ‘Partijdigheid’ is in dit onderzoek zowel benaderd vanuit het gezichtspunt van de rechter als vanuit het gezichtspunt van de procespartij. Daarnaast is zowel naar de formele als de niet-formele kant gekeken.

Lees: Rapport Schijn van partijdigheid rechters