Vrouwe Justitia Utrecht Mr G.van der Burg-van Geest

Eerder jarenlang gepubliceerd op www.rechterunikenvenema.com
Rechter Mr H. Uniken Venema was president van de rechtbank Utrecht Midden Nederland .
Hij trad af op 1 maart 2016. Dit is hoogst ongebruikelijk want rechters worden voor het leven benoemd.
Rechter Mr  H. Uniken Venema werd in 2011 voorafgaand aan het kort geding tussen neuroloog Kuks en Mr Sophie Hankes SIN-NL gewezen op vier aantoonbare familiebanden met de medische sector. Zijn nichtje Werna Uniken Venema studeerde nb toen geneeskunde in Groningen oa bij neuroloog Kuks, zie oa bericht op www.sin-nl.org

Mw. G.A.M.E van der BURG – Van GEEST,  geboren maart 1942;

 • Vice-President Rechtbank Utrecht.
 • NLRM 87 88/89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99/00
 • Wetenschappelijk Medewerker Rijks Universiteit Utrecht nov 1968
 • Waarnemend griffier rechtbank Utrecht dec 1975
 • Gerechtsauditeur rechtbank Utrecht 21 mei 1979
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Utrecht 25 okt 1980
 • Rechter-plaatsvervanger rechtbank Amsterdam 19 nov 1981
 • Rechter rechtbank Utrecht 21 mei 1984
 • Voorzitter klachtencommissie Centrum Maliebaan Utrecht 21-02-1994 tot 31-12-2002
 • Vice-President rechtbank Utrecht 26 mrt 1996 tot heden

Kort geding falend neuroloog Kuks tegen Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL

Op 23 juni 2010 bepaalde rechter Mw Truus van der Burg-van Geest (65+) dat het belang van neuroloog Kuks op bescherming van zijn goede naam zwaarder dient te wegen dan het publieke belang van www.jankuks.nl: signalering van misstanden in de gezondheidszorg en verbetering van de positie van slachtoffers van medische fouten.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL moest binnen 24 uur na betekening van het vonnis www.jankuks.nl van het internet verwijderen, wegens gebrek aan indienen van feiten, op straffe van een dwangsom van 5000 euro, met vermeerdering van 500 euro per dag.

Deze rechter heeft besloten alle schriftelijke bewijzen inzake disfunctioneren van neuroloog Kuks te negeren en te verzwijgen. Zo vermeldt het vonnis dat Hankes geen feiten heeft aangeleverd…

Het vonnis vermeldt wel dat Hankes 50 documenten indiende. Document nr 51 werd toegefaxt en ter zitting overhandigd en betrof een belangrijk radiologisch verslag.

Mr Sophie Hankes, voorzitter SIN-NL heeft bij de rechtbank 51 documenten ingebracht, waaruit blijkt dat:

 • bij haar sprake is van een zeldzame aandoening, waarvoor zij foutief, experimenteel en zonder toestemming geopereerd is door Prof. Samii,
 • Kuks deze aandoening en de gevolgen hoorde te kennen,
 • Kuks haar onvoldoende onderzocht heeft, geen bloeddruk en pols gemeten heeft, ondanks verzoek van de revalidatie-arts en haar onterecht zonder adequate medische begeleiding weggestuurd heeft,
 • dat Kuks niet voldaan heeft aan zijn wettelijke zorgplicht,
 • dat diverse artsen de redenen van haar invaliditeit door de operatie diagnosticeerden,
 • dat Kuks in zijn ingezonden brief in MC 27 mei 2010 slachtoffers van medische fouten betitelt als: indringers in de spreekkamer en besmettelijke zaken die de mensheid schaden,
 • dat de top van het Europees parlement en de Raad van Europa de slechte positie van slachtoffers van medische fouten erkenden,
 • dat de medische sector herhaaldelijk erkende structureel vrijwel geen eerlijke informatie en herstelbehandeling aan slachtoffers van medische fouten te geven,
 • dat concrete verbetermaatregelen uitblijven en Hankes geen andere keus heeft dan de website online zetten, in algemeen belang.

Toch schrijft de rechter dat Hankes geen feiten aandraagt. Toch vermeldt het vonnis dat Hankes 50 documenten (het waren er 51) indiende. Dit betekent dat rechter van der Burg-van Geest ziende blind en horende doof is.

Kuks blijft op de zwarte lijst van SIN-NL en op www.zwartelijstartsen.nl, conform het vonnis van de Rechtbank Groningen 25 sept. 2009 en conform het vonnis van de Rechtbank Utrecht 23 juni 2010.

Zie verder: