Zwarte Lijst Rechters

Ook rechters in Nederland schenden hun zorgplicht en integriteit.
Dit heeft geleid tot het opstellen van onderstaande zwarte lijst van falende rechters, gebaseerd op feiten en documenten. Bij het merendeel van onderstaande rechters is sprake van aantoonbare onrechtmatige vonnisen en arresten ter financiële bevoordeling van artsen, leden van de medische sector alsmede van relaties, oa door vrijspraak van aantoonbare medische misdrijven.  Dit alles in strijd met het fair trial principe van art 6 EVRM.
Deze lijst is opgenomen in de zwarte lijst artsen, tandartsen, bestuurders, politici en rechters van SIN-NL, online met toestemming van de rechtbank Groningen, sinds 2009: zie SIN-NL  en Zwarte Lijst Artsen.

zwarte lijst rechters:

Mr. I.M.H. van Asperen de Boer-Delescen raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr. W.D.H. Asser raadsheer Hoge Raad/plv voorzitter Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Mr. B.T. Beuving rechtbank Amsterdam
Mr. M.H.M. Boekhorst Carillo raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
Mr. A.M. Boogers rechter rechtbank Den Haag
Mr. G.C. Boot raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr. J.P. Bordes raadsheer Gerechtshof Arnhem
Mr. O.J. Bosker rechter rechtbank Noord-Nederland
Mr. A.M.J. van Buchem-Spapens raadsheer Hoge Raad
Mr. G.A.M.E. van der Burg-van Geest vice-president rechtbank Utrecht
Mr. G. Corstens president van de Hoge Raad werkzaam 2008-2014
Mr. A.J.A van Dorst raadsheer vice-president Hoge Raad/
Mr. R.A. Dudok van Heel rechtbank Amsterdam
Mr. J.K.M. Gevers voorzitter stichting scheidsgerecht gezondheidszorg, tot 2010 hoogleraar gezondheidsrecht UvA
Mr. E.S.G.N.A.I. van de Griend raadsheer Hoge Raad
Mr. T.A.C. van Hartingsveldt raadsheer Hof Amsterdam
Mr. A.H.T. Heisterkamp raadsheer Hoge Raad
Mr. L.J. Hofstra raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
Mr. M.M.H.P. Houben raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr.J de Hullu raadsheer Hoge Raad
Mr. P. Kalbfleisch oud-rechter rechtbank Den Haag en voormalig voorzitter NMa
Mr. L.J. Kerpel-van de Poel Gerechtshof Arnhem
Mr. R.B. Kleiss rechtbank Amsterdam
Mr. J. Kloosterhuis rechtbank Amsterdam
Mr. G. Knigge Advocaat-Generaal Hoge Raad
Mr. P. Koolschijn raadsheer Gerechtshof Leeuwarden
Mr. S.M. Krans rechter rechtbank Den Haag
Mr. Y.A.J.M. van Kuijck raadsheer Gerechtshof Arnhem
Mr. F.F. Langemeijer Advocaat-Generaal Hoge Raad
Mr. B.J. Lenselink Gerechtshof Arnhem
Mr. M.A. Loth raadsheer Hoge Raad
Mr. G. Mintjes raadsheer Gerechtshof Arnhem
Mr. K.E. Mollema raadsheer-vicepresident van het gerechtshof Arnhem Leeuwarden tot sept 2014
lid Centraal Tuchtcollege Gezondheidszorg
Mr H.N. Prabbuwe rechter rechtbank Den Haag
Mr.drs. R. Prakke-Nieuwenhuizen raadsheer gerechtshof Arnhem Leeuwarden
Mr. E.J. van Sandick rechter Vice-president Gerechtshof Den Haag
plaatsvervangend voorzitter Centraal Tuchtcollege gezondheidszorg, met succes gewraakt bij CT
Mr. J.J. Schoemaker Rechter rechtbank Noord-Nederland
Mr. A. Smeeing-van Hees Gerechtshof Arnhem
Mr. G.Snijders raadsheer Hoge Raad
Mr. A.W. Steeg Gerechtshof Arnhem
Mr. H.M.M.Steenberghe rechter rechtbank Midden Nederland
Mr.C.A. Streefkerk raadsheer Hoge Raad
Mr. R.J.F. Thiessen raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr H. Uniken Venema president rechtbank Midden Nederland, kwam niet opdagen
Mr M.M. Verberne rechtbank Amsterdam
Mr. D.W.F. Verkade Advocaat-Generaal Hoge Raad
Mr. A.M.A. Verscheure raadsheer Gerechtshof Amsterdam
Mr. B. de Vos rechtbank Amsterdam
Mr. H. Wammes Gerechtshof Arnhem
Mr. H.L. Wattel Gerechtshof Arnhem
Mr. H. Westenberg oud-rechter rechtbank Den Haag
Mr. M.W. Zandbergen raadsheer Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Mr. S. Zwerwer rechter rechtbank Noord-Nederland

wegens oproepen van de schijn van partijdigheid, in strijd met:

Ook Mr G.Knigge, Mr F.F. Langemeijer en Mr D.W.F. Verkade, allen advocaat-generaal bij de Hoge Raad, zijn op de zwarte lijst geplaatst wegens niet voldoen aan hun ethische, professionele  en wettelijke verplichtingen. Documenten ter ondersteuning van plaatsingen op de zwarte lijst zijn op aanvraag beschikbaar.

Terzijde: overigens pleit Mr. Christiaan Alberdink Thijm, voormalig Solv advocaten, in een column bij BNR, 2006 al voor meer openheid over rechters. Overigens heeft deze advocaat later gekozen voor  ondersteuning van  de medische sector.